White paper: Ontwerp-methoden.

Het creatief ontwerp-proces lijkt, omdat gelijke methoden uitgevoerd door verschillende ontwerpers een andere ontwerp-uitkomst geeft, op de relativiteit- en de kwantum-theorie.

 
Het maken van een ontwerp is een creatief proces. Het is het vertalen van abstracte concepten in concrete projecties van een toekomstige werkelijkheden. Het ontwerp-proces lijkt op het droom-proces van de mens. De hersenen van een mens ontvangen voortdurend informatie.  Tijdens de slaap kunnen de hersenen geen nieuwe informatie meer ontvangen. De hersenen proberen dan de aanwezige informatie tot een enigszins samenhangend verhaal samen te smeden. De droom is dan net zoals bij het ontwerpen de einduitkomst van het proces.


Alhoewel er veel onderzoek naar ontwerpmethoden of ontwerpmethodologie verricht is, is het ontwerpproces (nog)niet geheel verklaard.  In dit schrijven wordt een poging gedaan om het proces ontwerpen iets te verduidelijken. Hopelijk geeft dit de ontwerper enkele bruikbare handvaten die hem of haar bij het ontwerp ten goede komen.


Zijn er algemene geldige ontwerp-methoden die universeel toepasbaar zijn op een ontwerp?


Er bestaat niet zoiets als een algemene geldige ontwerp-methode. Wat wel algemeen is dat elke ontwerp-methode bestaat uit  een analyse, een schepende en een samenvoegende fase.