White paper: Ode aan de schets.

Minder is meer.

 

In het ontwerp-proces wordt er gewerkt met virtuele modellen. De zogenaamde CAD modellen. Deze virtuele modellen geven de indruk dat het ontwerp kwalitatief zich op een hoog niveau bevindt. In de praktijk blijkt vaak dat het virtuele model de virtuele kijk op de werkelijkheid is van slechts een man of een vrouw. De maker van het model. Hierdoor is het model niet de uitkomst van alle kennis en kunde van het ontwerp-team.


Om deze tekortkomingen op te heffen wordt, zeker in het begin van het  ontwerp-proces, wordt voorgesteld om de schets als ontwerp-communicatie medium te gebruiken. In het ontwerp-proces is een trend waarneembaar om zo snel mogelijk een zo compleet mogelijk virtueel (CAD) model te maken. De gedachte hierachter is dat als de kwaliteit van het model beter is de kwaliteit van het ontwerp ook beter zal zijn.


Is dit ook zo?  Is meer beter?


Helaas in onze menselijk mentale capaciteit beperkt. Voor de een wat beperkter dan voor de ander. Dus bij het maken van een “2D en 3D CAD model” wordt, omdat het een beslag legt op de beperkte verwerkingscapaciteit van de hersenen, het conceptueel of creatief denken geminimaliseerd. Dus bij het modelleren is het denken over het model omgekeerd evenredig met de representatie van de complexiteit van de werkelijkheid.


In de bijgevoegde figuur is dit gegeven grafisch zichtbaar gemaakt. Bij het maken van een “1D model”, de tekening of de schets, kan bijna de gehele mentale capaciteit worden gebruikt om na te denken wat er gemodelleerd  (geschetst)  wordt. Bij het “3D model” daarentegen wordt bijna alle mentale capaciteit  benut om het model te maken. Bij de communicatie in het ontwerp-proces is minder  meer (less is more). Gebruik hiervoor zoveel mogelijk de schets.


Een ode aan de schets.