White paper: De lerende organisatie.

Om als organisatie zich aan een veranderende omgeving aan te kunnen passen moet ze het vermogen hebben om te leren. Heeft ze geen leervermogen dan zal ze onherroepelijk verdwijnen. Leer of verdwijn!

 
Net als bij een kind leert een organisatie door waar te nemen. Als de de waarneming niet in overeenstemming is met het gewenste model dan ontstaat er in de organisatie een gezamenlijk onbehagen.
Dit gezamenlijk onbehagen ontstaat omdat, wat de organisatie waar neemt, niet in overeenstemming is  met het gestelde organisatiedoel.


Het leren van een organisatie is het wegnemen van het gezamenlijk onbehagen door en/of (1) de werkelijkheid aan te passen en/of door (2) de kijk op de werklelijkheid aan te passen en/of (3) de organisatiedoelstelling aan te passen.

 

Een lerende organisatie is te herkennen door haar dynamiek en haar populariteit. Een lerende organisatie heeft een cultuur waar je je kinderen, je meest dierbare bezit, graag ziet werken.  Het meten van het leervermogen van een organisatie is het meten van de nieuwe vaardigheden die met succes zijn toegepast.


Als je vandaag iets geleerd hebt dan zit je taak voor vandaag erop!