White paper: De kunst van het maken van een ontwerp-specificatie.

De ontwerp-specificatie is het DNA van het ontwerp.

 

De kwaliteit van een ontwerp, het product of een dienst, is altijd een afspiegeling van de kwaliteit van de  gebruikte ontwerpspecificatie.


De ontwerpspecificatie is dus het DNA van het ontwerp.


Het beoogde doel van dit schrijven is om de belangrijkheid van de ontwerpspecificatie te onderstrepen. Tevens worden er twee voorbeelden van een ontwerpspecificatie gegeven. Een ontwerpspecificatie is een document waarin de ontwerpkarakteristieken opgesomd worden. Het is het document waartegen een product of dienst ontwikkeld wordt. Een ontwerpspecificatie is de basis van het ontwerp. In de bouwwereld is het gebruikelijk om met een bestek te werken. Het bestek is een opsomming van zaken, bedoeld als contract tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. De ontwerpspecificatie zoals hier beschreven is geen bestek. Het kan als grondslag dienen om een bestek te maken. Het bestek is, net zoals een tekening de concretisering van de ontwerpspecificatie. Elke vakrichting hanteert haar eigen manier om een ontwerpspecificatie te maken. In deze beschrijving wordt uitgegaan van de ontwerpspecificatie, die in het ontwerpproces gebruikt wordt om een product of dienst te ontwerpen.


De kwaliteit van het ontwerp, het product of de dienst, is altijd een afspiegeling van de kwaliteit van de  ontwerpspecificatie. Dus de 80-20-regel, het Paretoprincipe, is ook hier van toepassing. Om een kwalitatief goed ontwerp te (ver)krijgen dient dan ook 80% van de energie in de ontwerpspecificatie te worden gestoken. Mogelijk dat het beroep / vak specificatieschrijver meer aandacht verdient.


Gezien de impact is de ontwerpspecificatie het DNA van het ontwerp.


Het maken van een ontwerpspecificatie is een kunst.


Een kunst die te leren is.