White paper: De evolutie van het ontwikkel- en productie-proces.

Snel, sneller en het snelst.

 

De huidige welvaart is een gevolg van het efficiënt ontwikkelen en produceren van producten. Deze efficiëntie is gevolg van innovaties op het gebied van het produceren en het ontwikkelen van producten. Na de jacht kwam de landbouw welke later door de ambachten en gilden werden opgevolgd. Met de uitvinding van de lopende band ontstond de massa productie. Hierna kwam de keiharde concurrentie op kosten  en weer later  de aandacht op kwaliteit. Nu is het vooral de snelheid waarmee supply chains reageren actueel. Het blijkt dat de manier waarop iets ontwikkeld en geproduceerd wordt ook een gevolg van een evolutieproces is. In dit schrijven wordt deze evolutie verklaard. Vanuit deze evolutie wordt er een voorspelling gedaan naar de volgend ontwikkel en productie evolutiestap. Dit inzicht, in de evolutie van het ontwikkel en het productieproces, opent nieuwe wegen. Nieuwe wegen die het mogelijk maken om producten eerder dan de concurrent op de markt te brengen.


Bij het ontwikkelen van een product is een van de meest complexe fasen in het gehele ontwikkelproces het vertalen van een klantbehoefte in een product wat in deze behoefte voorziet.

In wezen is dan het ultieme ontwikkel en productieproces:  “Het direct vertalen van de klantbehoefte in een concreet product of dienst.”