Raadsels riddles

Raadsels die de geest prikkelen. Riddles that stimulate the mind.

Veel plezier en succes. Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Have fun and success. Click on the image for more information.

Techniek raadsels

Technical riddles

Wetenschap raadsels

Science riddles

 
 
Kaars Candle
Kan een kaars in een omgeving waar geen zwaartekracht aanwezig is (ruimteschip)  branden? Can a candle in an environment where there is no gravity (space ship) burn?Techniek_raadsels_die_de_geest_prikkelen_files/Kaars.png

Zandloper Hourglass

Een afgesloten cilinder is geheel gevuld met water. In deze cilinder drijft bovenin een zandloper. De cilinder wordt omgekeerd. De zandloper blijft onder in de cilinder zitten!!!!!  Hoe kan dit? Waarom stijgt de zandloper niet onmiddellijk op? A closed cylinder is completely filled with water. In this cylinder floats at the top an hourglass. Then the cylinder is rotated. The hourglass remains at the bottom of the cylinder !!!!! How is this possible? Why not immediately ascend the hourglass?

Autowiel Car wheel

Als een wiel van een rijdende auto opeens losschiet dan zal dit wiel sneller gaan dan de auto. Het beweegt zich opeens sneller dan de auto voort!!! Waarom is de snelheid van het wiel opeens groter dan die van de auto? Suppose a car wheel suddenly comes loose. The wheel will go faster than the car. Why is this?

Voor de antwoorden en/of meer informatie over leuke raadsels en/of redactionele ondersteuning neem contact op. For the answers and/or more information about the riddles and/or editorial support please contact me. Or join the LinkedIn group Technical riddles.

Ruimtelift Space elevator

Om iemand van 80 kg op te tillen is er een kracht noodzakelijk van (80 kg x 9,8 m/s2 =) 784 N. Dus om één persoon in de ruimte te tillen is er maar een zeer kleine kracht nodig. Waarom is er dan geen ruimtelift !!! To lift someone of 80 kg a force of (80 kg x 9.8 m/s2 =) 784 N is required. To lift a person into space only a very small force is required. Why is there no space elevator!

Water & ijs water & ice

Water heeft haar grootste dichtheid bij 4 °C. Hierdoor drijft het ijs op het water. Water is de enige stof waarvan de vaste fase (ijs) drijft op de vloeibare fase (water)!!! Wat zou er gebeuren als ijs zwaarder dan water zou zijn? Water has its greatest density at 4 ° C. Therefore its floats on water. Water is the only substance whose solid phase (ice) floats on the liquid phase (water)! What would happen if ice would be heavier than water?

Rolweerstand Rolling resistance

Een bredere band heeft, bij een gelijkblijvende bandendruk, een lagere rolweerstand. Hoe komt dit? A wider tire has, at a constant tire pressure, a lower rolling resistance. Why is this?

Boerenkar horse car

Bij de boerenkar staan de spaken iets scheef op de naaf. Waarom is dit?

At an old horse car the spokes slightly askew on the wheel hub. Why is this?

Fiets Bike

Een touw zit aan een trapper van de fiets vast. De trapper wordt in de onderste stand gezet. Als er aan het touw wordt getrokken, zie figuur, waar gaat de fiets dan heen? A rope is attached on a pedal of a bike. The pedal is put in the lower position. If you pull on the rope in the opposite driving direction of the bike, where will the bike go?

Bollen

Gegeven 3 bollen. Slechts het uiterlijk en het gewicht van de bollen zijn exact gelijk. Bol 1 is massief, bol 2 is hol en bol 3 is met vloeistof gevuld. Welke is bol 1, 2 en 3?

Bout

Als een bout om een andere bout draait (zie figuur) hoe is dan de relatieve   axiale beweging?

Touw

Een touw is om de aarde gespannen. Als het touw met 1 meter wordt verlengd hoeveel neemt de afstand tussen het touw en de aarde dan toe?

Harmonic drive

Kan een ‘harmonic drive’ met één tand verschil, tussen de buiten en de binnenring, functioneren?

Driehoeken

Als de driehoeken op een andere manier gerangschikt worden (zie animatie) dan ontstaat er een gat [?]. Hoe kan dit?

Klinknagels

Welke verbinding is sterker? Een verbinding met een rij van 8 of een verbinding met  een rij van 5 klinknagels?

Piëzomotor

Waarvan is de maximale snelheid van een piëzomotor afhankelijk?

Excenter

In een wiel zit een excentrisch gat. Hoe is, door het wiel in slechts twee stukken te zagen en het weer aan elkaar te lijmen, het gat exact in het midden van het wiel te positioneren?

Tienvlak

Als een viervlak aan elkaar wordt geplakt ontstaat er een zesvlak. Worden er aan het zesvlak weer een aantal viervlakken geplakt dan ontstaat er bijna een tienvlak. Bijna omdat er een stukje ontbreekt (7,356graden). Waarom is dit? Bestaat er in de natuur een tienvlak?

Magneet

Gegeven twee exact gelijke uitziende staven. De ene staaf is een magneet de andere is van een magnetiseerbaar materiaal. Is het mogelijk om zonder externe hulpmiddelen te bepalen welke staaf de magneet is?

Molecuul motor

In de natuur zijn er geëvalueerde mechanismen die uitstekend werken. Een voorbeeld hiervan is het “zweepstaartje”. Hoe werkt dit?

Ackermann

Is bij een voertuig de vooruit- en de achteruit-draaicirkel gelijk?

Newtonpendel

Wat is de optredende kracht tussen de 2e en 3e bol?

Rollercoaster

Welke gelijke kogel is het eerst beneden?

Remklauw

Maakt het voor de slijtage van het remsysteem iets uit of dat er hard of dat er zacht geremd wordt?

Tapwrijving

Bij welke wrijvingscoëfficiënt blijft het contragewicht altijd hangen?

Sluitring Washer

Als een sluitring verwarmd wordt, wordt de binnenring dan groter of kleiner?
If a washer is heated, will the inner ring become larger or smaller?

Stapelen Stacking

Wat is de maximale overhang bij een stapel van 9 blokken?

What is the maximum overhang of a stack of 9 blocks?

Sluiterballen Bouncing Balls

Twee gelijkwaardige op elkaar liggende kogels vallen samen. Blijven ze bij het stuiteren op elkaar liggen? Zo nee waarom niet? Two equal ball stick on each other during a free fall. Will the balls during the bouncing (rebound) stick together? If not why?

Schranken Clamping

Wat bepaalt van een lineairgeleiding de schrankgevoeligheid? What determinates the clamping sensibility of a linear guiding?

Dubbel scharnier Double-hinge

Wat is de functie bij een dubbel scharnier van de veer en het koppelstuk? What is the function of the couple piece and the spring in a double-hinge?

Tegel Tile

Bij een tegelpatroon van 5x5 of 6x4 tegels is de omtrek exact gelijk. Echter het oppervlakte verschil is één  tegel. Waarom is het verschil exact één tegel?

With a tile pattern of 5x5 or 6x4 tile the perimeter is exactly the same. However, the area difference is exactly a tile. Why is the difference exactly one tile?

Perpetuum mobile motor Perpetual motion engine

Een aantal met een flexibel membraam afgesloten, en met lucht gevulde, reservoirs is aan een kettingaandrijving bevestigd. Aan de flexibel membraam is een zwaar voorwerp bevestigd. Het gehele mechaniek is ondergedompeld in water. Zal het mechaniek als gevolg van de opwaartse kracht van het water gaan draaien? A number with a flexible membrane sealed, and filled with air, reservoirs is secured to a chain drive. On the flexible membrane a heavy object is attached. The entire mechanism is immersed in water. Will the mechanism due to the buoyancy force of the water going to run?