HET WIEL


The Wheel of Eternity.

Onze lot.

Een duurzame toekomst in harmonie of expansie?

 

Samenvatting

Het verhaal ‘HET WIEL’ begint in de 20e eeuw, met de ontdekking het DNA. Het vertelt de evolutie van de mensheid. Het beschrijft, het verleden, het heden en de toekomst. Het beschrijft het gecontroleerd omkeren van de expansie van het universum en het doorgeven van het leven tijdens de wedergeboorte van het universum. Het beschrijft onze lotsbestemming.

Abstract


The story, the Wheel of Eternity ‘HET WIEL’ starts in the 20e century with the discovery of DNA and tells the evolution of mankind in the universe into eternity. It progresses past the Buddhist kalpa Saṃvartasthāyikalpa ("Eon of dissolution-duration"), during which the universe remains in a state of emptiness, by an engineered reversal of the expanding universe. The shrinking of the universe is supervised by humans evolved into discorporate entities who hide in and survive in  secret places during the implosion of the universe into nothingness in order to supervise the rebirth of the universe. The wheel kept turning and the universe is reborn. Evolution of life progresses with many extinctions. Mankind settled the world and discovered DNA in the 20e century.Dit verhaal staat aan de basis van het boek “Een duurzame toekomst in harmonie of expansie?’
Voor het hele verhaal en voor het boek.

In EPub. ISBN: 9789462545601. Click op de afbeelding.

In Hard cover. ISBN: 9789462549722.  Click op de afbeelding.

PersberichtHomo_expansus_harmonus_files/Persbericht.pdf